theindiantea-persiancoffee.com
เคล็ดลับ 3 ข้อ ทำร้านกาแฟให้รวยตามหลักฮวงจุ้ย
1. ในกรณีที่ร้านของคุณตั้งอยู่บนถนน One Way ที่ลูกค้าสามารถย้อนกลับได้ยาก ควรมีป้ายบอกทางเข้าร้านเป็นระยะๆตามถนนก่อนถึงร้าน เพื่อบอกให้ลูกค้าขะลอความเร็วก่อนที่จะถึงร้าน และทำป้ายบอกให้ชัดเจนว่าที่…