theindiantea-persiancoffee.com
สงครามร้านกาแฟ เข้ม ! ยิ่งกว่าแบรนด์ ยิ่งกว่ารสชาติ
ข้อมูลจาก บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ ระบุว่ามูลค่าตลาดเชนร้านกาแฟสดอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท แต่หากวิเคราะห์กันไปให้ถึงเนื้อแท้ นับรวมรายได้กลุ่มร้านกาแฟสด SME ที่เปิดกันเกลื่อนเมือง แน่นอนมู…