theindiantea-persiancoffee.com
กาแฟ ธุรกิจกาแฟ มณฑลยูนนาน แหล่งผลิตสำคัญในจีน
อุตสาหกรรมกาแฟในมณฑลยูนนาน มณฑลยูนนานตั้งอยู่ทางชายแดนทิศตะวันตกเฉียงใต้สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของประเทศ ที่ตั้งมณฑลอยู่ในระนาบเดียวกันกับแหล่งปลูกกาแฟสำคัญๆ ของโลก บริษัทผู้ผ…