theindiantea-persiancoffee.com
ประวัติ
ประวัติแฟรนไชส์ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ( The Indian Tea & Persian Coffee Franchise) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 โดย คุณ มาโนช อัทมารามานี ( Mr.Manoj Atmaramani ) เริ่มต้นจากการต้อนรับแขกผู้มาเ…