theindiantea-persiancoffee.com
การศึกษา
นักศึกษานำ แฟรนไชส์ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ไปศึกษาธุรกิจและปฏิบัติจริง ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการศึกษารูปแบบธุรกิจ สัมภาษณ์ ดูงาน และนำไปปฏิบัติจ…