thehopekeeper.com
Munafiqat (Hypocrisy) - The Hopekeeper
Munafiq zamaane ke dunyavi naate Kyu mujhe ye kabhi samajh nahi aate Jab jab maine inhe samajhna hai chaha Tab tab sile mein syaah izteraab hai paya