thehopekeeper.com
Meher (Benevolance) - The Hopekeeper
Ye khwaab hai ki haqeeqat, ya hai mehez ek fasaana Ye mubaalge hain, Khush-fahami hai, jo bhi hai ye afsaana Ittefaqan hai ye, ya hai uski koi meherbaani Ya qubooliyat hai us dua ki, jo maangi naa thi zubaani