thehiddenlaw.wordpress.com
De angst voor de dood
Experiment met klank en metrum. De angst voor de dood De angst voor de dood is het grootst in de Doeroelizanen, En zij krakelieren hun nakroost zo gauw ze voor ’t eerst zijn gekrield. Verlate…