thegoldenberg.com
ארבע המלצות פעם בשבוע #21
. החודש הזה היה מלא טלטלות רגשיות, מדי, הרבה יותר מדי. של אחרים, של אחרות, של קרובים וקרובות יותר, ופחות, וגם של עצמי. חלקן בלתי אפשריות, חלקן חלק מחיים, וכולן מציפות, משתקות, דורשות שקט. לא הצלחתי…