thegoldenberg.com
לא התלוננתי
. לא התלוננתי כי לא ידעתי שאפשר, לא חשבתי שאפשר, האפשרות הזו לא הייתה, ככה חד וחלק, חלק מהאפשרויות שעמדו בפני אז, לא הטרדה מינית, כפיה, אביוז, מילים לא מוכרות, לא קיימות. מגיל שתים עשרה, ארבע עשרה,…