thegoldenberg.com
תפילה חילונית
. החג הזה התחיל בטלטלות רגשיות כל כך חזקות שהאפשרות להמשיך כרגיל נמוגה. אבל גם כשהמחשבה נמצאת עם אנשים אחרים שאת אוהבת, גם כשהדאגה מרחוק מציפה, פשטות החיים לוקחת פיקוד, קניות הבייתה, מקלחת, זפזופ ב…