thegoldenberg.com
ומה זו בכלל שנה טובה
. אהובי בבוקר. . ומה זו בכלל שנה טובה? כוס תה, עוגיה לטבול, יוגורט עם פירות שאת אוהבת, כלב שאוהב כל הזמן, בית, תרופות, פנסיה ראויה כי הייתם חרוצים, צנועים, זהירים ודאגתם לימים האלה בדיוק, וכן, גם ה…