thegoldenberg.com
ארבע המלצות, פעם בשבוע #20
. עוד בקיץ. אבל הנה, רמזי רמזים מתחילים להסביר שיתכן שהלהט שוכך, בבקרים לפעמים ואפילו בלילה מאוחר יש לחשוש עלים שיכול להחשב, במצב רוח אופטימי לתחילת בריזה, ואורך הרוח הפנימי גם מתעגל מעט כי תכף יהי…