thegoldenberg.com
צילי וגילי
. אני לא נוהגת להעלות הרבה תמונות שלי לבלוג, הפייסבוק והאינסטגראם הם פלטפורמות מדוייקות יותר לזה לטעמי, אבל כשתי התמונות האלה שלי הגיעו אלי באותו יום, משתי עבודות שצולמו באותו שבוע, והן כל כך שונות…