thegoldenberg.com
זאת מפעם
. באמת שיש לי כל מה שצריך כדי לעבור את שפעת הקיץ המחורבנת שנפלה עלי. תה ומים עם ג׳ינג׳ר, ומגנזיום ואדוויל, ומד חום וספרי לגרון ומשהו טבעי גם. ויש לצידי ספר, שניים, שחיכיתי להם מאד, ותשבצים, ומחברת …