thegoldenberg.com
ארבע המלצות, פעם בשבוע #16
. אז לא הצלחתי להגיע לזה בשבוע שעבר, לא לחלוטין באשמתי, ובכל זאת מרגישה ככה ככה, בין השאר בכתיבת פוסט, הפוסט הזה שכתבתי העביר משהו שווה הלאה לעולם, ואולי אשה, נערה, אחת, שתיים עשרים יעצרו לפני הפעם…