thegoldenberg.com
ארבע המלצות,פעם בשבוע #15
. חם לי מכדי להתרוצץ, איך ילדים עוברים את החום הזה, איך הם זוכרים את להט הקיץ? הזכרון אומר שהיה כיף, ואפילו ההליכה יחפה על הכביש הלוהט מהאוטובוס הבייתה זכורה כמשהו משעשע, אבל בימים האלה זה לא משעשע…