thegoldenberg.com
ארבע המלצות, פעם בשבוע #14
. זה לא תמיד פשוט לעמוד בלוח זמנים, בפרט בכזה שאת מחליטה עליו, אבל ההחלטה היא לנצח בקרבות מול הפרעת הקשב, כי המלחמה לא תסתיים לעולם. אז הנה, שבוע לוהט, שהחום הכניע אותי, מודה, לא הצלחתי להזיז את עצ…