thegoldenberg.com
ארבע המלצות, פעם בשבוע #13
. אני מתגעגעת לרדיו, עכשיו בדיוק עשר בלילה ואני בבית מול המחשב, ולא ברדיו מוח המיקרופון, אני שלמה עם ההחלטה שלי לפרק את השותפות הרדיופונית שהייתה, אבל מתגעגעת לרדיו ומקווה לחזור עד סוף הקיץ, אאאמן.…