thegoldenberg.com
פסנתר הכסף
. כמה זה שאלתי ( די במבוכה ) את הנהג, חמש תשעים הוא ענה, הוצאתי מטבע של עשרה שח והנחתי בידו המושטת לכיווני, ככה בלאות, מתוך הרגל, הוא ( שבעוד עשר דקות יתברר שלמד עם אחותי בכיתה ) הניח את המטבע באחד…