thegoldenberg.com
ארבע המלצות, פעם בשבוע #9
. שבוע שבו זאתי אהובתי התחילה לחפש דירה בירושלים, ואני התחלתי לדמיין איך זה, עצות יתקבלו בברכה מהורים מנוסים בקנים מתרוקנים, אני ממשיכה לבדוק איך אני מרגישה עם פרוייקט הקיוסק הבייתי הקטן שלי, כובע …