thegoldenberg.com
גלי החום, רדיו 103 תום הסערה
. כן, "גלי חום", תוכנית רדיו עם כוונות טובות, שנה וחצי בדיוק של שעת לילה ברדיו, שהבטיחה וקיימה כך שמענו לאורך התקופה מאנשים, ברדיו, ברחוב, במיילים, בהודעות, הגיעה אל סופה. וכמו כל תקופה, …