thegoldenberg.com
מכל משאלות יום הולדת שאני יכולה לבקש היום
. אני מבקשת להרגיש ככה, כמו בצילום הזה, עם אנשים שאני אוהבת, ושאוהבים אותי, וגם עם כאלה חדשים שמצטרפים ויצטרפו. אני מתפללת שזקנתם של אמא ואבא שלי תמשיך להיות נדיבה ורכה, ויותר מהכל, שזאתי שלי, אהוב…