thegoldenberg.com
ארבע המלצות פעם בשבוע #5
. הנה, אנחנו מצליחות, אני והפרעת הקשב שלי להתמיד, אל יהיה הדבר קל בעיניכם, אתם אנשי החוסר הפרעת קשב, פעם בשבוע, ארבע המלצות, ארבעה דברים מכל סוג וסגנון שווים לטעמי, והפעם, מזג האוויר כל כך הפכפך ומ…