thegoldenberg.com
תשובה לגל אוחובסקי, האקדמיה לקולנוע
. לגל אוחובסקי גל יקר, … הקרנות סרטי הקולנוע המועמדים בתחרות "פרס אופיר" מתחילות עוד כמה ימים. זה הזמן המשמח של תעשית הקולנוע בכלל ושל חברי האקדמיה בפרט שנפגשים ורואים יצירות קולנו…