thegoldenberg.com
50 עצות והפרעת קשב אחת
. בוקר אחד, בשכונה תל אביבת התעוררתי בלי יכולת לעשות כלום, אבל ממש, ככה היא, הפרעת הקשב הזאת, הדחיינות הנגררת אחריה, השיתוק שמצליח לגנוב כל כך הרבה מהחיים שלנו, הרצון, שלא נגיד הכורח, להיות שותפים …