thegoldenberg.com
ומאז אני מאמינה למה שמספרים לי
. לפני חמש עשרה, כן חמש עשרה, שנים, רק מלכתוב את המספר הזה החוורתי, קבלתי תסריט לקריאה, "צעד קטן" שמו, סיפור התבגרות של נער רגיש ומתוק שבחצר האחורית בביתו, אביו בונה טיל, זה לא הסיפור המר…