thegoldenberg.com
מקננת
. המילה הזו, מקננת שמתייחסת כמעט תמיד לחודשי הריון אחרונים, מכינה, מכינים את הבית לקראת הגעת אדם חדש/ה הבייתה, אני זוכרת, אני זוכרת בית חדש, זוכרת את עצמי חייבת לצבוע קיר אחד בתכלת בהיר באמצע לילה …