thegoldenberg.com
אז מה את שלנו חוץ מאמא-של-איה-שלנו?
. זמני המשפחות משתנים בזמנים האלה, סוגים ופיתולים והגדרות תואמי משפחות מסוגים והרכבים בעולם החדש. – חלי – מה חמודה? – מה את? – אמא של איה – אנחנו יודעות! אבל מה את שלנ…