thegoldenberg.com
קלוזאפ של
. אני לא אדם של תיאטרון, כלומר אני רואה הצגות ויש כאלה שאני אפילו קצת מתרגשת מהן, ורבות רבות אחרות שאני משתעממת, לא נהנית, לא מבינה מה זו השפה המוזרה הזו. לא מצליחה פעם אחר פעם להבין את ההסכם הלא מ…