thegoldenberg.com
מהרגע שנקבע התאריך
. . מהרגע שנקבע התאריך שבו היא נוסעת אני מנקה את הבית, כאחוזת אמוק, אבל ממש, אני מנקה, מסדרת, קונה אוכל כאילו היינו גדוד, לפחות, מבשלת, מחליפה מצעים כל יומיים, מכבסת, תולה במו ידי, מורידה, מקפלת, ש…