thegoldenberg.com
24 שלבים
. 1.קמתי מהמחשב לחפש משהו באיזה אלבום ישן 2. נכנסתי לחדר שינה, לאור מצבו התחלתי לסדר מעט 3. יצאתי להביא את רומבה שתסיים את המלאכה 4. רומבה נטענת בסלון 5. הסלון והמטבח מחוברים 6. החלטתי לחמם את השעו…