thegoldenberg.com
10 פעמים בשבוע שקט
. . . 1. אני לא יודעת (מאיפה את מוכרת לי) . 2. גולדנברג, אני יודעת, אומרים לי הרבה (בואיאנה, את נורא דומה לזאת…חלי גולדברג) . 3. תודה (אה…זאת את, איזה צחוק. אבל ברצינות רגע?…תש'מע…