thefrogblog.se
Bränder och klimatförändringars effekt på Brasiliansk kaffeproduktion
Mariana Barbosa, chef för Rainforest Alliances verksamhet i Brasilien, sammanfattar vad som gjorts på plats för att stoppa bränderna och vad som behöver göras framgent för att säkra en hållbar kaff…