thefrogblog.se
Hållbart skogsbruk i Guatemala ska fortsätta skydda skogen i ytterligare 25 år
Guatemalas regering har beviljat en 25-årig förlängning av skogsbrukskoncessionen i Carmelita i Maya Biosphere Reserve. Området har idag i princip ingen avskogning, vilket kan jämföras med närligga…