thefrogblog.se
Över en miljon US-dollar för att bekämpa bränderna i Brasilien
Rainforest Alliance har sedan augusti i år samlat in över 1,2 miljoner US-dollar för att stötta grupper som arbetar för att bekämpa bränderna i Amazonas.