thefrogblog.se
”Träd kan vara både hjältar och offer i klimatkrisen”
Intervju med Maria Ölund, Projektledare för forskningsnätverket Focali.