thefrogblog.se
Kakao: Vårt arbete med att förändra policy och regelverk i Indonesien
Certifiering fungerar bäst när den stöds av initiativ som förändrar policys och regelverk på lokal, nationell och global nivå.