thefrogblog.se
Jordbrukets inverkan på tropisk avskogning – och vad som måste göras
Jordbruksindustrin står för 23 procent av globala utsläpp. Vi måste ändra hur mat odlas.