thefrogblog.se
Nu skapas en global certifieringskarta
Med hjälp av data från fiske, odlingar och skogar runt om i världen hoppas organisationerna kunna fastställa trender och mönster kopplat till bl.a. avskogning.