thefrogblog.se
Småskaliga kaffeodlare betalar priset för världens klimatförändringar
I klimatförändringarnas spår står kaffeodlare över hela världen står inför enorma utmaningar. I Colombia arbetar landets forskare med att utveckla nya kaffesorter som kan överleva klimatförändringa…