thefrogblog.se
Skogar spelar avgörande roll för att tackla klimatförändringar
Rainforest Alliances klimatchef, Martin Noponen, lyfter i en artikel i Reuters Foundation News vikten av att skydda världens skogar för att kunna hålla temperaturökningen under 1,5 grader.