thefrogblog.se
White Paper om att minska könsskillnader i kakaosektorn
Rainforest Alliance har tagit fram ett White Paper om vad vi gör för att öka jämställdheten i kakaoindustrin.