thefrogblog.se
Jämställda kaffeskördar: kvinnliga odlare saknar tillgång till samma resurser som män
Om kvinnliga odlare fick tillgång till samma resurser som män, skulle de uppnå samma avkastningsnivåer. Så vilka hinder behöver undanröjas?