thefrogblog.se
En koldioxid-neutral stad i Guatemala
Flores Huella Cero-initiativet arbetar för att reducera växthusgasutsläpp i Petén-regionen i Guatemala.