thefrogblog.se
Certifiering skyddar skog i Etiopiska vildkaffeodlingar
Ny studie visar att certifiering är effektivt för att minska skogsförstöring i och vid vildkaffeodlingar i Etiopien.