thefrogblog.se
Varför tillåter Rainforest Alliance 30%?
Rainforest Alliance tillåter en lägre inblandning av certifierad råvara i produkter eftersom det gör att certifierade odlare som kan sälja en större del av sin skörd som certifierad. Läs mer om hur…