thefrogblog.se
Våra grödor – Kaffe
En kort presentation av kaffeodlingens historia och hur Rainforest Alliance arbetar för att bevara biologisk mångfald och skapa långsiktigt hållbara försörjningsmöjligheter för kaffeodlare.