thefinchandpea.com
Pirate Duck
Yo ho, yo ho, a pirate duck is me I’ve got a patch I’ve got a bill I’ve got a curvy sword I’ve got oily feathers So no water gets on board Yo ho, yo ho, a pirate duck is me via Tumblr