thedreamlifeofbalsosnell.org
‘Een graf in de wolken’ van Willem van Zadelhoff: zoeken naar de menselijke maat
In Een graf in de wolken, de zesde roman van Willem van Zadelhoff (1958), keert de auteur terug naar Arnhem, zijn geboortestad en de plek die meer of minder prominent het toneel vormt van zijn zoge…